Navigation Menu+

מרחב השביל – נקודות השפעה

תוואי שביל ישראל עובר בשלל תאי שטח שונים ומגווונים, המורכבים מתופעות טבע ומופעים אחרים בעלי השפעה רבה, המשאירים את חותמם על הצועדים.
מהלך הצעידה מוביל אל מופעים המשפיעים על המרחב שסביבם – כמו הר מירון או הר תבור הבולטים בסביבתם, אך עיקר השפעתם על הצועדים ניכרת בנוף הנשקף מפסגתם.
דוגמא נוספת לעצמים בולטים בנוף, הן ארובות חברת החשמל בחדרה, הנראות ממרחק רב ומהוות נקודת ציון ברקע במשך כל הצעידה לאורך חוף הים התיכון, ובאזור המרכז. השפעתן והרושם שהארובות מעוררות, מתגברים ככל שמתקרבים, ודועכים ככל שמתרחקים.
תופעות הנוף הדרמטיות בחלקו הדרומי של שביל חוצה ישראל, כמו המכתשים וערוצי הנחלים שבהם עוברים המטיילים במשך ימי ההליכה הארוכים, מותירות את רישומן הכביר עליהם. תוך כדי תנועה חווים הצועדים את המדבר במלוא תפארתו וגדולתו ונחשפים בפניהם תאי שטח רחבים, מגוונים וייחודיים.
במקביל, המדבר מאפשר גם לתופעות טבע קטנות, כגון עץ שיטה בודד או מעיין נובע, להשפיע על הצועדים במידה דומה, כאילו היו יערות הכרמל או ימת הכינרת.
חשוב לציין תופעה ייחודית לצעידה בשבילים ארוכים, והיא תפיסת המרחק הנצבר תוך כדי הצע

ידה. אלמנטים דוגמת אלו שצוינו, בולטים בסביבתם ומאפשרים לצועדים להבין את המרחק שגמעו ומהווים עוגני התמצאות במרחב הגדול של השביל.

נקודות השפעה בתוואי שביל חוצה ישראל

נקודות מפגש הזמן על תוואי שביל חוצה ישראלמידע על נקודות החילוף בתוואי שביל חוצה ישראל

חזרה לדף הבית שביל חוצה ישראל

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *