Navigation Menu+

מרחב השביל – נקודות החילוף

כאשר צועדים בשביל חוצה ישראל ניתן להרגיש את המקומות הרבים, שבהם השביל משתנה.

נקודות אלו מייצגות מעברים בין תאי שטח גיאוגרפיים, מעברים שבהם מורגש ההבדל של סוג הצמחייה, הקרקע וכמובן אופי הצעידה.
דוגמא לחילוף שכזה ניתן לחוות כאשר יורדים מחוטם הכרמל אל אזור ג’יסר א-זרקא ומחליפים את הצעידה על רכס הכרמל המיוער בצעידה שונה לחלוטין, על חוף הים התיכון. דוגמא נוספת היא החילוף המורגש באזור יער יתיר והר עמשא, המדגיש את המעבר בין הירוק אל החום של ספר המדבר.
נקודות אלו ורבות אחרות, שלעיתים החילוף בהן הוא חד ומהיר ולעיתים ארוך ומשתרע על פני מספר קילומטרים, תוחמות ומסמנות מקטעי צעידה ומאפשרות נקודת מבט חדשה וקצת שונה.
נקודות ההשפעה, נקודות חיבור הזמן ונקודות החילוף, יוצרות ותוחמות את המרחב הגדול של שביל חוצה ישראל, מרחב שנתפס ונחווה באופנים כל כך שונים ומגווונים בהתאם לאופי הצעידה, זמן הצעידה, כיוון הצעידה וכמובן נקודת המבט האישית שלכם, הצועדים.
נקודות אלו מעטרות את שביל חוצה ישראל בשלל אירועים והתרחשויות, כאילו היו סלעים ועליהם סימונים, המכוונים בכל פעם אל מסע חדש ומיוחד.

מפת נקודות החילוף בתוואי שביל חוצה ישראלנקודות מפגש הזמן בתוואי שביל חוצה ישראלמידע על נקודות ההשפעה בשביל חוצה ישראלחזרה לדף הבית שביל חוצה ישראל

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *