Navigation Menu+

מרחב השביל – נקודות מפגש הזמן

בשביל חוצה ישראל מתקיימים במקביל שני זמנים: זמן החיים וזמן השביל.
זמן החיים הוא ההתנהלות השגרתית של כל אחת ואחד מאיתנו, התנהלות הבנויה מהפעילויות השונות והבסיסיות המלוות את שגרת היומיום כדוגמת הליכה/נסיעה למקום העבודה או למקום הלימודים, הכנת סנדויצ’ים לילדים לבית הספר, ישיבה סביב השולחן לארוחת ערב משפחתית, גלישה באינטרנט לפני השינה ועוד.
זמן השביל הוא זמן הצעידה והשהייה בתוואי שביל חוצה ישראל. בנוסף לצעידה כמובן, זמן זה בנוי מפעילויות חוזרות ונשנות המקבילות לפעילויות בזמן החיים: בדיקת תוואי השביל במפה, עצירה למילוי בקבוקי השתייה, בישול אוכל על גזייה או מדורה, הקמת אוהל ופעולות רבות אחרות, שתגלו תוך כדי הליכה. פעילויות אלו יהפכו לשגרת יומכם החדשה בעת השהייה במרחב בשביל ובחיק הטבע.
תוואי שביל חוצה ישראל נפגש עם זמן החיים שמסביב לו, בנקודות רבות ומגוונות: מקומות יישוב, חציית מחלף או כביש, תחנות דלק ומופעים שונים אחרים, המזמנים מפגשים חוזרים ונשנים בין הזמנים. מפגשים אלו ברובם קצרים, כאשר רק אתם הצועדים בוחרים האם להאריך אותם, או האם להמשיך מיד בצעידה ולחזור אל הזמן ואל העולם הפנימיים של השביל.
בעוד שעל זמן החיים יש לנו שליטה מסויימת, זמן השביל נתחם על ידי גרמי שמיים, כך שיום מתחיל לרוב עם זריחת החמה ונגמר בשקיעה, או לאחר שגוועה האש במדורה, אלמנט היוצר את ההבחנה המשמעותית ביותר בין הזמנים.

מפת נקודות מפגש הזמן שביל חוצה ישראל

מידע על נקודות ההשפעה בשביל חוצה ישראלמידע על נקודות החילוף בתוואי שביל חוצה ישראלחזרה לדף הבית שביל חוצה ישראל

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *