Navigation Menu+

נקודות הטמנת מים

במרחב שביל חוצה ישראל, שבין ערד לאילת יש מקטעי הליכה ארוכים בהם זמינות המים היא נמוכה או לא קיימת, לרשות המטיילים קיימות שתי אופציות להתמודד עם המצב:
1. נשיאת כל כמות המים הנדרשת לשתייה, לבישולים ולנקיונות, לכל אורך המקטע, בין נקודת מים אחת לשנייה. הבעיה העיקרית במקרה זה, היא שאם נסחוב מים לשלושה ימי הליכה, הם עלולים להפוך לארבעה.
2. הטמנת מים בנקודות שיאפשרו צמצום המרחקים בין נקודת מים אחת לשנייה.

ההטמנה אינה חייבת להיות ממוקמת בסוף או בתחילת יום, כי אם היא יכולה להיות גם באמצעו.
הטמנה אינה בהכרח קבורת המים בקרקע, ניתן גם להטמין מאחורי בולדר וכו’. הדבר החשוב בהטמנה הוא הסתרה מהשמש. ודאו שלאורך כל שעות האור הבקבוקים יהיו בצל.
בחרו את מיקום ההטמנה במרחק מה מתוואי השביל או נקודת הלינה (100-300 מטר), וודאו שאתם מסמנים נקודה זו ואפילו כותבים “סיפור דרך קצר”, כדי לזכור לחזור אל נקודת ההטמנה.
לא מומלץ להטמין מים ליותר משבועיים. המים מתחילם להתעפש והבקבוקים, אף כי יתפרקו סופית רק בעוד 500 שנה, מתפרקים למעשה כל הזמן לתוך המים (בעיקר אלו הממוחזרים). כמו כן גובר הסיכוי “שייעלמו”. אם אתם מתחילים מצפון, מומלץ לא להטמין עד הגיעכם לאזור ההטמנות.
אל תטמינו כלי קיבול שאינכם יכולים לקחת עמכם כגון ג’ריקן 20 ליטר וכיו”ב.
אין להשאיר בקבוקים, או כלי קיבול אחרים בשטח לאחר האיסוף. גם אם פספסתם את ההטמנה או שלא נזקקתם לה, הקפידו להוציא את ההטמנה מן השטח. בכל מקרה אל תשאירו אותה מאחוריכם.
רשמו על גבי הבקבוק את שמכם ואת מועד ההוצאה המשוער, כך תקטינו את האפשרות שמישהו אחר יאסוף את ההטמנה שלכם. אם מישהו אחר מטמין עבורכם, וודאו אתו במדויק, היכן הטמין.
אם משתמשים במים מינרליים, וודאו שהבקבוק טרם נפתח ושתאריך התפוגה שלו לא עבר, או יפוג עד לשימוש. 24 שעות לאחר פתיחת בקבוק מים מינרליים, המים מתעפשים. ככלל, עדיף להשתמש במי ברז למילוי בקבוקי ההטמנה, מכיוון שיש בהם כלור והוא מאט את תהליך ההתעפשות.
אל תסתמכו על הטמנות קבועות! היו עצמכם האחראים למים שלכם!

בין ערד בדרום ועד בית אוסישקין בצפון, אין צורך להטמין מים, כיוון שבכל יום ניתן להגיע לנקודת מים הקרובה יחסית לשביל. המקטע הארוך ביותר ללא מים זמינים בקרבת תוואי השביל, הינו בין אתר הטבילה הירדנית לבין כפר קיש, כ-21 ק”מ.


שביל חוצה ישראל רשימת נקודות הטמנת מים מומלצות

 

מידע על הפיצולים בשביל חוצה ישראל

 חזרה לדף הבית

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *